Dr. Rahşan Düren

Dr Rahsan Düren 1975 yılında Almanya -Flensburg’da dogdu. 2002 yılında Köln Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 yılında Aachen RWTH Üniversitesi’nde sanat tarihi ,felsefe ve siyasal bilimler de çift lisans aldı. Psikiyatri uzmanlık eğitimini 2010 yılında Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı ve 2011 yılından beri Amerikan Hastanesi Psikiyatri Bölümünde psikiyatrist olarak çalışmaktadır. 2013-2014 yılları arasında Medical University of South Carolina, Insitute for Neuromodulation da akademik personel olarak görev aldı. 2015 yılında Nörömodulasyon eğitimini Beth Israel Deaconess Medical Hastanesi Nöröloji bölümü, Berenson Allen Center for Brain Stimulation bölümünde sürdürdü. 2017 den bu yana bir uluslararası insani yardım kuruluşunda Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü ( DG -ECHO) tarafından sürdürülmekte olan “Türkiye’de mültecilerde ruhsağlığı projelerinin yönetimi, proje geliştirme ve koordinasyonu”nda yönetici olarak görev yapmaktadır. Suriye ve Türkiye’de ve afet bölgelerinde mültecilerde sağlık ve ihtiyaç analizlerin yanı sıra ,ruh sağlığı taramalarının tasarımı, proje geliştirilmesi, yönetimi ve raportörlük görevini üstlenmiştir. Sağlık Bakanlığı Göç İdaresi ile mültecilerde ruh sağlığı alanında ortak çalışmalar yürütmektedir. 2019 yılından bu yana Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nde akademik personel olarak görevlidir.
Calışma alanları:
Mülteci popülasyonda Travma, PTSD
Akültürasyon ve travma. Kültür topluluğun bireyin iyi oluşu üzerine etkileri. Koruyucu faktör olarak sanat ve yaratıclığin iyi oluş üzerine etkisi. Yaratıcılık ve travma .Yaratıcılığın travma sonrası gelişen psikiatrik fenomenolojiye olan etkisi.Yaratıcılığın nöröbiolojisi. Rahşan Düren 2007 den beri profesyonel olarak plastık sanat ve enstallasyon sanatçısıdır, cok sayıda ulusal ve uluslararası bireysel ve karma sergilere katılmıştır.Türkiye’nin kırsal bölgelerinde sanatı geliştirmek adına hayata geçirilmiş olan Kültür Sanat ve Doğa Derneği’nin kurucusu ve başkanıdır.

KONUM İÇİN TIKLAYIN

KVKK Metni inin TIKLAYIN